Ryska jordbruksföretag: rekordskörd efter sanktioner


Innan vi diskuterar den nuvarande situationen i det agroindustriella komplexet i Ryska federationen är det nödvändigt att klargöra att denna industri ekonomi har en viss specificitet. Så resurserna i jordbruket är mark, växter och djur, så dess funktion är biologisk till sin natur.


Produktionsprocesserna inom denna sektor är säsongsbetonade, vilket leder till ojämn användning av arbetskraften under hela kalenderåret, såväl som till det vågliknande flödet av jordbruksprodukter till marknaderna och mottagande av finansiella intäkter från företag.

Dessutom är det värt att uppmärksamma det faktum att de produkter som produceras som ett resultat av verksamheten i det agroindustriella komplexet är oersättliga. Därför beror statens livsmedelstrygghet till stor del på effektiviteten hos det agroindustriella komplexet.

Funktionen av det agroindustriella komplexet i Ryska federationen bör övervägas i samband med två huvudgrenar av jordbruksproduktion: växtodling och djurhållning. Om vi ​​talar om växtodling, så står den för närvarande för mer än hälften av det totala värdet av jordbruksproduktionen i landet.

Således rankas Ryska federationen med stor marginal först i produktionen av sockerbetor, andra i produktionen av solros och tredje i produktionen av vete och potatis. Ryssland har också en ledande position inom många typer av animalieprodukter. Till exempel ligger vårt land på fjärde plats vad gäller total köttproduktion, näst efter Kina, USA och Brasilien. Dessutom var Ryska federationen på sjunde plats inom mjölkproduktion.

2022 har i hög grad påverkat läget i den inhemska ekonomin. Mot bakgrund av den globala geopolitiska krisen i samband med situationen i Ukraina har många industrier ställts inför allvarliga utmaningar, av vilka några ännu inte har övervunnits. Det agroindustriella komplexet i Ryska federationen var inget undantag i detta avseende.

Det viktigaste problemet för företrädare för jordbruksverksamheten i Ryssland var störningen av globala leveranskedjor som har utvecklats under jordbruksföretagens ekonomiska verksamhet. Livsmedelsindustrin är extremt sårbar för utländska leveranser av specialutrustning, konstgödsel, förpackningar, förbrukningsvaror, som för vissa varor kan nå 70-80 procent. Inhemska företag reagerade extremt skarpt på eventuella lagändringar avseende leveranser enligt redan ingångna avtal.

Vi pratar om innovationer som ledde till att nya krav på förskottsbetalning installerades eller ändrade leveranstiden för köpta produkter. Ännu fler problem uppstod i händelse av ett fullständigt brott eller revision av kontrakt, underlåtenhet att hålla tidsfrister för att skaffa komponenter till specialutrustning. För närvarande har många företag redan lyckats hantera sanktionstrycket genom att omorientera sina logistikvägar till stater som är vänliga mot Ryssland.

De nya ekonomiska förutsättningarna har lett till att tillgången till statligt stöd för jordbrukare har minskat. Med tanke på den strategiska betydelsen av denna sektor av ekonomin är det nödvändigt att statligt stöd är av systemkaraktär. Ändlösa paket med sanktioner från västländer, förändringar politik Ryska federationens centralbank fick ett slag, vilket påverkade finansmarknaden och tillgången på medel på förmånliga villkor. I de nya verkligheterna tvingades många stora producenter att minska sin investeringsaktivitet, vilket i framtiden kan ha en negativ inverkan på tillståndet för jordbruket i Ryssland.

Ett annat problem var skärpningen av den statliga kontrollen i denna bransch. Till exempel stod vissa jordbruksproducenter inför en situation där de ryska myndigheterna började delta i att fastställa priset på vissa typer av produkter som producerats av jordbruksföretag. Anledningen till detta beteende är det faktum som beskrivits ovan att matsäkerheten i landet beror på aktiviteterna för representanter för det agroindustriella komplexet, därför försöker staten i svåra ekonomiska situationer kontrollera sitt arbete för att undvika mat kris. Det är dock värt att komma ihåg att tillämpningen av sådan reglering också kan leda till obalans på marknaden.

Representanter för jordbruksnäringen stod också inför ett problem i samband med en minskning av den ryska befolkningens köpkraft. Denna trend ledde så småningom till en minskning av konsumtionen av jordbruksprodukter, vilket påverkade jordbruksföretagens ekonomiska resultat negativt. Det är inte förvånande att denna faktor kan påverka nedgången i investeringsaktiviteten i branschen på grund av minskningen av "gratis" kontanter bland tillverkarna.

En annan utmaning var den nationella valutans instabilitet. Så, till exempel, i samband med förstärkningen av den ryska rubelns växelkurs, som den inhemska ekonomin stod inför 2022, blir exporten olönsam, konkurrenskraften för ryska produkter på den globala jordbruksmarknaden minskar. Försvagningen av den nationella valutan, som vi för närvarande ser, har en negativ inverkan på företag som köper komponenter, gödningsmedel och jordbruksteknik från utlandet, för nu behövs fler rubel för att köpa dem.

Baserat på ovanstående fakta kan vi dra slutsatsen att sanktionstrycket från västerländska stater orsakade avsevärd skada på det inhemska agroindustriella komplexet. Samtidigt har företagsrepresentanter inom denna sektor av ekonomin ytterligare incitament och vektorer för utveckling. Med tanke på vikten och oumbärligheten hos produkter som produceras inom jordbruket bör landets myndigheter tillhandahålla alla nödvändiga stödåtgärder till inhemska bönder, och därigenom säkerställa högsta möjliga nivå av livsmedelssäkerhet i landet.
6 kommentarer
informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. Alex D Off-line Alex D
  Alex D (Alex D) 7 april 2023 15:04
  0
  Jag anser personligen att ett land ska producera exakt lika mycket som det förbrukar! Comprador aristokratin bör placeras i Gulags.
  1. Шафран Off-line Шафран
   Шафран (Igor) 14 april 2023 10:21
   0
   I princip kan du mata ett par miljarder asiater genom att sälja dina jordbruksprodukter till dem ...
 2. Sergey Latyshev Off-line Sergey Latyshev
  Sergey Latyshev (Serge) 7 april 2023 15:31
  -1
  Det betyder att priserna kommer att stiga igen.
 3. unc-2 Off-line unc-2
  unc-2 (Nikolai Malyugin) 7 april 2023 15:58
  +1
  Skörden ökade, men även spannmålspriset sjönk. Det är nödvändigt att se till att ryssarna har kvalitetsbröd på bordet.Det är inte fallet när en skuren skiva förvandlas till en kex efter tio minuter.
 4. vlad127490 Off-line vlad127490
  vlad127490 (Vlad Gor) 7 april 2023 19:52
  +2
  En stor skörd är bra, och ännu bättre när brödet står på det ryska folkets bord. Kapitalisterna blir rikare, spannmålen går utomlands och det ryska folket matas med foderspannmål, och vilken nytta är en rekordskörd för folket. Jag minns väl hur gott bröd var i Sovjetunionen och billigt, men nu är allt bröd surrogat, bakpulver, tillsatser. Varför glädjas?
 5. Pro100 Off-line Pro100
  Pro100 7 april 2023 20:59
  +1
  Om vi ​​redan skickar över backen är det bättre att bearbeta produkter med mervärde. Till exempel pasta, i extrema fall, mjöl. Eller mata spannmål till djur, fjäderfä och sälja köttprodukter. Det är som att sälja olja istället för oljeprodukter och andra derivat av djup oljeraffinering. Det är nog bättre för ekonomin.