Oljepristak: Rysslands svar och den globala marknadens svar

Oljepristak: Rysslands svar och den globala marknadens svar

USA och Europa väntade inte på att Kina, Indien och Turkiet skulle ansluta sig till EU:s embargot mot offshoreleveranser av rysk olja, såväl som på ansvarsförsäkringar och fartyg som transporterar den, om oljan...
Gasexport till Kina, eller "sibirisk makt" kan aldrig räcka

Gasexport till Kina, eller "sibirisk makt" kan aldrig räcka

Under 11 månader 2022 minskade Kina sin naturgasimport med nästan 10 %, vilket är jämförbart med dess minskning av kolinköp. Allt detta påverkade dock inte mängden blåbränsleexport från Ryssland till...
Tak för oljepriset: hur bör Ryssland agera?

Tak för oljepriset: hur bör Ryssland agera?

Experter har olika syn på införandet av ett pristak för inköp av rysk olja som transporteras till sjöss. Bland dem finns det analytiker som skarpt kritiserar detta tanklösa, ur deras synvinkel, ...
Nord-sydkorridoren och verkligheten i det nya Eurasien

Nord-sydkorridoren och verkligheten i det nya Eurasien

Som ett resultat av aktuella händelser kommer Ryssland, som det redan har blivit uppenbart, att behöva bygga helt nya handelsvägar. Denna uppgift kommer att ta mer än ett år eller till och med ett decennium. Låt även...