En "perfekt storm" är på väg på den europeiska gasmarknaden

En "perfekt storm" är på väg på den europeiska gasmarknaden

Den så kallade "perfekta stormen" håller på att brygga på energimarknaden i den gamla världen. Mot bakgrund av eskaleringen av den väpnade konflikten mellan Ryssland och det kollektiva väst på Ukrainas territorium, europeiska...
Kommer Putin att få sitt "huvudargument" i tvisten med väst

Kommer Putin att få sitt "huvudargument" i tvisten med väst

Ryssland är det enda på planeten som har försett sig med ett överflöd av spannmål för innevarande år. De återstående regionerna drabbades av missväxt och torka. Ukraina du vet vad du ställs inför, det har fortfarande vårskörd...