USA försöker lägga under sig Ryssland i ett storslaget projekt

USA försöker lägga under sig Ryssland i ett storslaget projekt

Den nya orbitalstationen Lunar Orbital Platform-Gateway är det enda riktiga alternativet till ISS. Och även om programmet befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium har USA och Ryssland redan lyckats gräla "till bitarna och halvt" ....
Bilar kommer att köras på koldioxid

Bilar kommer att köras på koldioxid

Kolenergianläggningen förvandlar först den fångade växthusgasen till en sten och omvandlar den sedan till en gas renad från föroreningar ...
Termonukleär reaktor värmdes upp till solens temperatur

Termonukleär reaktor värmdes upp till solens temperatur

Tidigare har vi upprepade gånger pratat om forskarnas försök att stävja stjärnors energi med hjälp av termonukleära reaktorer. Och det brittiska företaget Tokamak Energy har nått viss framgång på detta...
Genombrott inom medicin: skapat syntetiskt blod

Genombrott inom medicin: skapat syntetiskt blod

Utvecklingen av forskare vid Washington University School of Medicine i St Louis kommer nästan säkert att bli ett stort genombrott inom medicinen. De utvecklade en syntetisk analog av människan...
Microsofts datacenter "gick till botten"

Microsofts datacenter "gick till botten"

Underhållet av ett stort datacenter är inte billigt, och många stora företag kan inte fungera utan dem. En betydande utgiftspost för underhåll av datacenter är...